Tłumacz języka włoskiego Zamów
itpl

Katarzyna Kruszka

Tłumacz przysięgły języka włoskiego

Szybkie terminy realizacji
Konkurencyjne ceny
Profesjonalizm

Tłumaczenia

TŁUMACZENIA UWIERZYTELNIONE (PRZYSIĘGŁE)

Tłumaczenia wymagające uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia uwierzytelnione obejmują, między innymi, dokumenty samochodowe, akty urodzenia, akty małżeństwa, świadectwa szkolne/maturalne, dyplomy ukończenia uczelni, zaświadczenia o niekaralności, dyplomy uzyskania tytułu zawodowego, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu oraz o zasiłkach rodzinnych i dla bezrobotnych, zaświadczenia o dochodach i o niezaleganiu z Urzędów Skarbowych, zaświadczenia wystawiane przez ZUS, umowy kredytowe, certyfikaty, zaświadczenia lekarskie, pełnomocnictwa, akty notarialne, pozwy, wyroki sądowe, umowy, porozumienia, listy intencyjne, KRS, referencje, CV, listy motywacyjne.

Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (stanowiąca podstawę wyliczenia wynagrodzenia) to 1125 znaków ze spacjami. Strona rozpoczęta liczona jest jako cała.

 

Formularz wyceny

 

TŁUMACZENIA ZWYKŁE

Tłumaczenia pisemne w dziedzinach: prawo, ekonomia, finanse, bankowość, księgowość, rachunkowość, marketing, handel, spedycja, ubezpieczenia, informatyka, technika, inżynieria, budownictwo, motoryzacja, transport, rolnictwo, 
nauka, turystyka, literatura, kultura i sztuka.

Realizujemy tłumaczenia wszelkiego rodzaju tekstów specjalistycznych, między innymi: umowy, foldery reklamowe, katalogi, instrukcje, przewodniki, dokumenty przetargowe, materiały szkoleniowe, raporty instytucji finansowych, strony internetowe, materiały promocyjne, instrukcje obsługi, deklaracje zgodności, korespondencję, wyroki sądowe, raporty, wpisy do ewidencji, akty notarialne, dokumenty przetargowe.

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego zawiera 1500 znaków ze spacjami.

 

Formularz wyceny

 

TŁUMACZENIA USTNE

W ramach usług tłumaczenia ustnego wykonujemy:

Tłumaczenia konsekutywne – przekład następuje po krótkim fragmencie wypowiedzi osoby przemawiającej. Ten typ tłumaczeń jest  najczęściej stosowany podczas rozmów handlowych, konferencji prasowych, szkoleń. Nie wymaga stosowania sprzętu do transmisji przekładu. W ramach tłumaczeń konsekutywnych wykonujemy tłumaczenia zwykłe i przysięgłe.

Tłumaczenia symultaniczne – w trakcie wypowiedzi osoby przemawiającej (tłumaczenia kabinowe i szeptane).

Tłumaczenia przysięgłe (konsekutywne i symultaniczne) – wszędzie tam, gdzie jest wymagany udział tłumacza przysięgłego np. sądy, prokuratury, urzędy oraz kancelarie notarialne.

 

 

POZOSTAŁE USŁUGI:

  • Pośrednictwo w kontaktach handlowych
  • Obsługa targów, wystaw i szkoleń
  • Usługi sekretarskie