Tłumacz języka włoskiego

Zamów tłumaczenie
itpl

etn Katarzyna Kruszka

tłumacz przysięgły języka włoskiego

Szybko

Tanio

Profesjonalnie

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

Realizujemy tłumaczenia przysięgłe wymagające uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego. Obejmują one, między innymi, dokumenty samochodowe, akty urodzenia, akty małżeństwa, świadectwo szkolne/maturalne, dyplomy ukończenia uczelni, zaświadczenia o niekaralności, dyplomy uzyskania tytułu zawodowego, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu oraz o zasiłkach rodzinnych i dla bezrobotnych, zaświadczenia o dochodach i o niezaleganiu z Urzędów Skarbowych, zaświadczenia wystawiane przez ZUS, umowy kredytowe, certyfikaty, zaświadczenia lekarskie, pełnomocnictwa, akty notarialne, pozwy, wyroki sądowe, umowy, porozumienia, listy intencyjne, KRS, referencje, CV, listy motywacyjne.

Strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego (stanowiąca podstawę wyliczenia wynagrodzenia) to 1125 znaków ze spacjami. Strona rozpoczęta liczona jest jako cała.

 

 

 

TŁUMACZENIA ZWYKŁE

Oferujemy tłumaczenia pisemne w dziedzinach: prawo, ekonomia, finanse, bankowość, księgowość, rachunkowość, marketing, handel, spedycja, ubezpieczenia, informatyka, technika, inżynieria, budownictwo, motoryzacja, transport, rolnictwo,
 nauka, turystyka, literatura, kultura i sztuka.

Realizujemy tłumaczenia wszelkiego rodzaju tekstów specjalistycznych, między innymi: umowy, foldery reklamowe, katalogi, instrukcje, przewodniki, dokumenty przetargowe, materiały szkoleniowe, raporty instytucji finansowych, strony internetowe, materiały promocyjne, instrukcje obsługi, deklaracje zgodności, korespondencję, wyroki sądowe, raporty, wpisy do ewidencji, akty notarialne, dokumenty przetargowe.

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego zawiera 1800 znaków ze spacjami.

TŁUMACZENIA USTNE

W ramach usług tłumaczenia ustnego wykonujemy:

Tłumaczenia konsekutywne – przekład następuje po krótkim fragmencie wypowiedzi osoby przemawiającej. Ten typ tłumaczeń jest  najczęściej stosowany podczas rozmów handlowych, konferencji prasowych, szkoleń. Nie wymaga stosowania sprzętu do transmisji przekładu. W ramach tłumaczeń konsekutywnych wykonujemy tłumaczenia zwykłe i przysięgłe.

Tłumaczenia symultaniczne – w trakcie wypowiedzi osoby przemawiającej (tłumaczenia kabinowe i szeptane).

Tłumaczenia przysięgłe (konsekutywne i symultaniczne) – realizowane wszędzie tam, gdzie jest wymagany udział tłumacza przysięgłego np. sądy, prokuratury, urzędy oraz kancelarie notarialne.

POZOSTAŁE USŁUGI

Pośrednictwo w kontaktach handlowych

Obsługa targów, wystaw i szkoleń

Usługi sekretarskie

Używamy plików cookies.Rozumiem Więcej informacji »